bxh wc Inter Milan 2022-23 Nike Home Kit

Inter Milan v?? Nike ?? ti?t l? b? d?ng c? gia ???nh cho m??a 22/23.

B? d?ng c? nh?? m?i l??m n?i b?t c??c gi?? tr? truy?n th?ng c?a Inter v?i s? tr? l?i v?i c??c s?c ?en v?? xanh c? ?i?n l?y c?m h?ng t? thi?t k? th?p ni??n 1960 v?? c?? m?t c??i g?t ??u v?i m?i quan h? c?a cau l?c b? v?i th??nh ph?: Inside the Collar l?? t? 'Milano'.

B? s?n ph?m ???c ho??n th??nh v?i qu?n short ?en v?? v? ?en.

2.9
127 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
  • 7
  • 11
  • 14
  • 14
  • 23
  • 26
  • 32
Anorakjimi
??????6 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
T?i ngh? r?ng ??? l?? m?t m??u xanh kh?ng khi?p m?? h? ?? chuy?n sang, t? h?n nhi?u so v?i m??u xanh c? c?a h?. C??i n??y tr?ng gi?ng nh? ch?i m?t tr?? ch?i PES c? v?? n?? gi?ng nh? t??n ??i l?? Milan Blues v?? h? c?? m?t b? m?c ??nh kh?ng khi?p s? d?ng m??u xanh tr?ng th?t t? nh?ng ??c bi?t l?? khi k?t h?p v?i m??u ?en, n?? gi?ng nh? hai cu?c ??ng ?? V?i nhau trong m?t b?n nh? m?t ?o ?nh quang h?c n?i b?n nh??n th?y c??c ch?m ??, ?i?u ??? kh?ng th?c s? ? ???. ??? l?? nh?ng g?? b? n??y l??m cho m?t t?i. Kh?ng ai quan tam r?ng c??c b? d?ng c? m?c ??nh trong c??c tr?? ch?i PES l?? kh?ng khi?p, b?i v?? m?i ng??i ?? t?i xu?ng m?t t?p t??y ch?n v?i t?t c? c??c b? d?ng c? v?? ng??i ch?i v?? cau l?c b? ch??nh x??c v?i logo th?c c?a h?, v.v. Th? tr??n PS2. V?? v?y, t?t c? m?i ng??i c?? m?t b?n sao c?a PES ?? s? d?ng c??c b? d?ng c? ???ch th?c. Konami bi?t r?ng, ??? l?? ly do t?i sao m?t "t?p t??y ch?n" th?m ch?? c??n t?n t?i.

Nh?ng ?i?u n??y c?? v? nh? Inter ?? bi?n m?t v?? t?o ra m?t phi??n b?n ngo??i ??i th?c c?a b? d?ng c? m?c ??nh kh?ng khi?p trong PES. Thi?t k? l?? t?t, do ??? x?p h?ng. Tr?ng c?? v? tr? h?n, m?? t?i ?o??n l?? t?i sao h? s? b?t ??u v?i to??n b? th??ng hi?u. Thu h??t nh?ng ng??i ham m? tr? tu?i m?i.

T?i ch? ??c h? kh?ng s? d?ng m??u xanh th?c s? t??n b?o n??y. B?t k? m??u xanh n??o kh??c s? t?t h?n

N?? gi?ng nh? c??c li??n k?t c? tr??n internet tr? l?i trong ng??y. Li??n k?t lu?n lu?n l?? m??u xanh kh?ng khi?p n??y, v?? lu?n lu?n ???c g?ch chan. C??c t??y ch?n kh??c nhau cho c??c li??n k?t xu?t hi?n, nh?ng c??c trang web r? h?n kh?ng bao gi? ng?ng s? d?ng ki?u li??n k?t g?ch chan m??u xanh m?c ??nh. V?? do ???, n?? c?? m?t n? l?c th?p nh?t m?c ??nh r?t r? ??i v?i n??.

V?? ??? l?? m??u ch??nh x??c c?a Blue Inter ?ang s? d?ng. ??? l?? ly do t?i sao n?? ch? c?m th?y r?t r?, to??n b? ??o s? mi. C?? l? n?? tr?ng ??p h?n v??o ban ng??y, t?i kh?ng bi?t
Cho xem nhi?u h?n
Dimisfinesthour
  • 1489
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
c? ??o t? ??a ng?c
Cho xem nhi?u h?n
Th?m l??m vi?c
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Gila Sia nh??m ch??n
Cho xem nhi?u h?n
Pazzainteramala
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B? tuy?t v?i. Nh?c t?i v? b? th?p ni??n 90! Trong t??nh y??u
Cho xem nhi?u h?n
AM22
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
C?m ?n Ch??a, h? ?? tr? l?i s?c
Cho xem nhi?u h?n
??
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Nike ???c ???nh gi?? cao ****!!
Cho xem nhi?u h?n
Pinglish
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
L??c ??u, t?i kh?ng th??ch ?i?u n??y, nh?ng khi ki?m tra k? h?n, ??? l?? con ch?? ???ng****.
Cho xem nhi?u h?n
Ross
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
C?? m?t c??i g?? ??? t?t ??p v? ?i?u n??y 1. x??c ??nh t?t h?n so v?i thi?t k? Zig Zag t? 2 n?m tr??c v?? da r?n t? m??a tr??c.
Cho xem nhi?u h?n
sao c?ng ???c
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Fking x?u x??
Cho xem nhi?u h?n
L
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
T?i th?c s? th??ch c??i n??y. Ngo?i tr? huy hi?u c?p nh?t
Cho xem nhi?u h?n